Programació de l’estació de mesura

Hem estudiat els diferents elements ( sensors i actuadors ) que formen l’estació de mesura i els programes i drivers que hem de tenir instal·lats per que funcioni. Seguidament hem practicat una sèrie de reptes per utilitzar la Matriu de leds, la pantalla Oled, el Sensor BMP280 per mesurar la pressió atmosfèrica i el sensor Css811 per mesurar el diòxid de carboni.