Què podem descobrir donant una càmera a un infant?

Tal i com diu Ramon de Campoamor “Res és veritat ni mentida, tot és segons el color del cristall amb què es mira” i és que tothom fa la seva pròpia interpretació dels fets o les coses. I això encara és fa més notori quan parlem d’adults i d’infants.

Els infants encara no tenen suficient experiència i volen conèixer i els crida l’atenció tot el que els envolta. Com a docents, de vegades no podem arribar a satisfer els interessos de tots els nostres alumnes, així doncs una bona manera per aconseguir-ho seria fent ús d’una cámera de fotos. Cada dia hi haurà un nen responsable de la cámera i podrá fer fotos a allò que li agrada o voldria conéixer. En acabar la setmana es pot fer un recull de les fotografies realitzades i els seus autors presentar-les a la resta de la classe. Una vegada tots els alumnes hagin fet les fotografies es poden posar en comú, veure quines coincideixen, quines els sorprenen o agraden i d’aquí triar quin serà el tema del projecte d’aula.

 

Amb aquesta tasca es treballa l’autonomia de l’infant i la seva capacitat de decisió “què vull fotografiar?”. Alhora que els docents ens posem a l’alçada dels nostres alumnes i veure des de i com ho fan ells. És una bona eina per empatitzar i descobrir quelcom que no ens haguessim imaginat mai.