Curs 2019/2020

Al llarg del curs s’anirà pujant informació i material per a treballar els continguts d’educació física desde l’àmbit digital amb els alumnes de primària.

D’aquesta manera, es podrà treballar algunes competències de manera transversal per exemple amb alumnes que no poden realitzar educació física o potser tot el grup en dies on la climatologia no permet la pràctica d’activitat física a l pati.

Salutacions.