El perquè del bloc RDG

Un dels objectius de la comissió de recursos pel desenvolupament global és la d’operacionalitzar una sèrie d’indicadors d’avaluació en l’àmbit de desenvolupament i processos cognitius en alumnat amb nee. Aquests indicadors han de contribuir a unificar els criteris per l’elaboració de les programacions individualitzades i per la vinculació de l’avaluació amb la intervenció específica.

D’altra banda, de manera coordinada amb la comissió SAAC es planteja sumar esforços per a l’elaboració i la catalogació de materials per a l’aplicació de la metodologia TEACCH amb l’alumnat del centre.

Des de la comissió RDG hem considerat necessari disposar d’una eina que serveixi de base de dades per a tots els professionals de l’equip educatiu del centre que permeti classificar els materials que s’estan elaborant i que ajudi a la presa de decisions en l’elaboració de la intervenció a partir dels plans individualitzats dels alumnes.

Considerem que un la creació d’un bloc d’ús intern ens pot proporcionar l’agilitat necessària per a mantenir actualitzat el catàleg de material que s’està elaborant, poder crear enllaços a recursos TIC i servir d’ajut per a la classificació i recerca en funció de les diverses categories i etiquetes que queden definides en els plans individualitzats dels alumnes.

Esperem que sigui una eina eficient.

Us animem a que hi mantingueu una participació activa!