Article amb títol

General

Article sense títol

General

Enriquim les matemàtiques

Projecte Nrich Maths Cambridge,  Anglaterra. Recursos de matemàtiques per a nens, pares i professors per enriquir l’aprenentatge. Problemes, solucions infantils … (en anglès)

educatius

Disc antivirus d’arrencada

De vegades es cola algun programa maliciós a l’ordinador, malgrat la protecció de l’antivirus. Quan això succeeix, podeu accedir a un disc antivirus d’arrencada. Un disc antivirus d’arrencada és…

manteniment