POSAR EN UN BLOC ARXIUS FLASH COPIATS D’UNA ALTRA WEB

Si voleu afegir un flash en una web seleccioneu el text de sota i canvieu la URL del flash:

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ width=”550″ height=”400″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10.0.0.0“><param name=”movie” value=”archivoflash.swf” /> <param name=”quality” value=”high” /> <embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”550″ height=”400″ src=”archivoflash.swf” quality=”high” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer“></embed></object>

Després inserir-ho a la pàgina HTML on vulgueu que es vegi

EXEMPLE:
UN FLASH DE SANT JORDI:
<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ width=”550″ height=”400″ codebase=”http://www.postals.cat/santjordi/santjordi2.swf“><param name=”movie” value=”http://www.postals.cat/santjordi/santjordi2.swf” /> <param name=”quality” value=”high” /> <embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”550″ height=”400″ src=”http://www.postals.cat/santjordi/santjordi2.swf” quality=”high” pluginspage=”http://www.postals.cat/santjordi/santjordi2.swf“></embed></object>

POSAR COMPTADORS I RELLOTGES ALS BLOCS

Dues pàgines per posar rellotges i comptadors als blocs.

http://www.relojesflash.com/

http://contador-de-visitas.com

Cal obrir un “widget” de text i introduir-hi a dins l’embet del comptador o rellotge que volgueu.

 

(Podeu catalanitzar-ho modificant l’embed. Exemple:

<!– inicio codigo contador –><a href=”http://contador-de-visitas.com”><img style=”border: 0px solid ; display: inline;” alt=”contador de visitas”
src=”http://contador-de-visitas.com/hit.php?id=1644852&counter=10″></a><br /><a href=”http://contador-de-visitas.com”>contador visitas</a><!– fin codigo contador –>

Canviar-ho per comptador de visites” )

(El del rellotge no es pot canviar perquè és una imatge)

 

 

COM LLIGAR JCLICS PERSONALS A UN BLOC


Per posar activitats JClic al teu bloc pots basar-te en el codi embed de qualsevol dels de la Zona Clic per adaptar-lo al teu canviant el projecte JClic al que fa referencia.

Per això només cal canviar adreça del fitxer del projecte (en negreta) per la teva:

<div style=”width:560;text-align:center;font-size:x-small;”><iframe src=”http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/exemple/jclic/exemple.jclic.zip&skin=@mini.xml&lang=ca” frameborder=0 width=560 height=440 scrolling=”no”></iframe><br></div>

Evidentment, pots modificar la mida amb els paràmetres with i height per adaptar-los al teu bloc.

Ja ens diràs si t’ha anat bé!

Jaume
Equip Tècnic XTECBlocs

CONVERTIR ARXIUS DOCX A DOC

Convert Docx to Doc, converteix documents docx a doc online!

Sovint ens trobem que hem d’obrir els arxius de word 2007 (.docx) i no podem perquè tenim el  Word 2003 (.doc). Des de doc.investintech podreu convertir arxius de docx a doc en només 3 passos. Cal que aneu a la web, carregeu el vostre arxiu docx que desitgeu convertir, pressioneu convert i descarregueu l’arxiu generat. I tot això sense cap tipus de registre.