Presentació

Jornada adreçada als docents dels diferents ensenyaments i nivells educatius  no universitaris: Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, Educació d’Adults  i altres professionals vinculats al món de l’educació.

La jornada neix amb la voluntat de ser un espai i temps de trobada dels docents de Catalunya d’ensenyaments no universitaris i universitaris interessats en la recerca; també, de tots aquells professionals de l’àmbit de la recerca implicats en educació.
Ha de servir per reflexionar sobre què és la recerca i perquè és necessària per aconseguir impactes basats en evidències i la millora dels resultats educatius.

Objectius:

  • Presentar el nou Servei de Recerca de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.
  • Visibilitzar projectes de recerca de centres docents, universitats i fundacions.
  • Instaurar la cultura de treball col·laboratiu per la recerca educativa.
  • Anunciar la convocatòria d’ajuts de col·laboració amb universitats i ICE.

Data: 6 de juny de 2019
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona