Introducció

El segle XVIII (absolutisme):
La Guerra de Successió (1700-1714).
Monarquia Absoluta dels Borbó (1700-1788).
La crisi de l’Antic Règim (1788-1833).
El segle XIX (liberalisme i industrialització):
La construcció de l’Estat liberal (1833-1868).
El Sexenni Democràtic (1868-1874).
L’època de la Restauració borbònica (1875-1898)

BENVINGUTS I BENVINGUDES, AQUEST ÉS EL BLOC DE L’ASSIGNATURA D’HISTÒRIA DE 2n DE BATXILLERAT DE L’IES SERRA DE MARINA

sol-oventic3“(…) si ajudem a suscitar consciència crítica, a estimular els ciutadans per tal que pensin pel seu compte i es malfïin de tots aquells que pretenguin mobilitzar-los sobre la base de sentiments, creences i prejudicis, i no sobre les de la raó, caldria admetre que aquest ofici nostre val realment la pena.”

Josep Fontana. La construcció històrica de la identitat.