EDICIÓ D’UN VÍDEO AMB UNA APP

L’activitat proposada consisteix en enregistrar amb un smartphone petits fragments de vídeo sobre una temàtica escollida per la majoria dels alumnes.

Preferentment el vídeo haurà de ser creat pels propis alumnes amb tot el que significa el procés de treball: de planificació, disseny, guionització, gravació, edició, avaluació amb el treball de grup col·laboratiu i cooperatiu (amb càrrecs, responsabilitats o especialitats per a cada membre del grup i el treball col·laboratiu entre les especialitats de cada membre amb altres del mateix carrèc d’altres grups).

comunicacioquimpons

Mireu aquest exemple del col·laborador del blog quimpons en el que ha utilitzat l’APP Stop-Motion Maker LifeLapse per enregistrar les imatges i l’aplicació KineMaster per editar el vídeo.

Link: https://youtu.be/lXsZhhj1LZ4

Joaquín Corvo (2019-3)

CREACIÓ DE UNA REVISTA DIGITAL

He creat la revista digital utilitzant el programa gratuït d’ISSUU. Està feta a partir del material i els diferents articles del curs EDIG que he anat creant i publicant en el meu blog i que reflecteixen i sintetitzen els aprenentatges que he assolit amb aquest curs telemàtic.

Si la voleu gaudir, podeu accedir a ella a través d’aquest link: https://issuu.com/xtec133/docs/revista_issuu_quimcorvo_eb92472bd236ad

 

 

Edició i publicació de vídeo

Conèixer APPs noves m’ha permet canviar coses en les meves pràctiques docents per aconseguir els mateixos objectius i ampliar el nombre de competències a assolir poels alumnes. Per exemple, abans amb alumnes de primer d’ESO utilitzava el programa Pivot Animator per ordinador per crear i contar una primera historia digital. La història és tenia que editar frame a frame, exportar-la com GIF o MOV i posar-li la música posteriorment editant-la de nou amb Power Point. Molta feina i temps per crear i editar una petita història d’apenes un minut.

Posteriorment a aquesta activitat, editavem amb els alumnes una segona història enregistrada amb la càmera del mòbil utilitzant el programa Movie Maker. Més fàcil i ràpid de fer; però requeria l’ús d’un ordinador i del programa, que no tots els alumnes tenien per poder fer-ne l’edició.

Amb la formació rebuda fins ara i amb lo que he aprés aquets curs: el programa Pivot Animator per ordinador, amb tota la molestia que suposava anar a l’aula de informàtica, l’he substituit per l’APPs Toontastic per a mòbil. He vist que el Movie Maker ha passat a la història i que hi han APPs com ara: AndroidVid, CromaKey, FXGuru Movie FX Director, Lapse It – Time Lape ( i Pro), per exemple, molt intuitives, fàcils d’utilitzar i que tots els alumnes en podem tenir-les gratuïtament. Per tant em passarè a les APPs per editar vídeos amb els alumnes.

Respecte a la publicació de videos, mai havia hagut tantes possibilitats de fer-ho a tants llocs i arribar a tantes persones. Però donat el material sensible amb el que treballem, prefereixo contiuar utilitzant de personatges de les pel·lícules que creem: objectes, animals o coses. I deixar les persones per a quan tinguin els  drets de la propietat de la seva imatge.

comunicacioquimpons (2019-1)

Revisat per quimcorvo (2019-1)