VÍDEO: QUÈ FAS ABANS DE CLASSE?

El vídeo que acompanya aquest article és el resultat de la proposta d’una activitat de classe d’Educació Visual i Plàstica per a 2n d’ESO.

Amb la pregunta: ¿Què fas abans d’anar a clase?

Es pretent que els alumnes narrin part de les seves vivències i experiències abans d’anar a l’institut a fer classe amb petits fragments de vídeo enregistrats i editats amb el programa OpenShot. La seva durada no ha de ser superior a un minut.

Preferentment el vídeo, seguint les instruccions dels curs:

… hauria de ser creat pels propis alumnes amb tot el que significa el procés de treball: de planificació, disseny, guionització, gravació, edició, avaluació amb el treball de grup col·laboratiu i cooperatiu (amb càrrecs, responsabilitats o especialitats per a cada membre del grup i el treball col·laboratiu entre les especialitats de cada membre amb altres del mateix carrèc d’altres grups).

comunicacioquimpons

Mireu aquest exemple que ha fet el nostre company QUIM PONS col·laborador d’aquest blog i que ha publicat a YouTube.

 


Link: https://youtu.be/TghJJvegzdk

NOTA: No he pogut instal·lar-ne el programa OpenShot perqué el sistema operatiu que tinc al meu MAC és anterior. I en quant a la versió en APPs per a smartphone o tauleta no existeix cap versió disponible.

He instal·lat l’aplicació d’ANDROVID per a smartphone a on he pogut retallar els fragments de vídeo. Però la publicitat que apereix és massa molesta com per poder treballar comodament i amb garanties. Per lo que s’ha acabat editant el vídeo final en Adobe Premier i el so amb AUDACITY.

Joaquín Corvo (2019-2)

 

Edició i publicació de vídeo

Conèixer APPs noves m’ha permet canviar coses en les meves pràctiques docents per aconseguir els mateixos objectius i ampliar el nombre de competències a assolir poels alumnes. Per exemple, abans amb alumnes de primer d’ESO utilitzava el programa Pivot Animator per ordinador per crear i contar una primera historia digital. La història és tenia que editar frame a frame, exportar-la com GIF o MOV i posar-li la música posteriorment editant-la de nou amb Power Point. Molta feina i temps per crear i editar una petita història d’apenes un minut.

Posteriorment a aquesta activitat, editavem amb els alumnes una segona història enregistrada amb la càmera del mòbil utilitzant el programa Movie Maker. Més fàcil i ràpid de fer; però requeria l’ús d’un ordinador i del programa, que no tots els alumnes tenien per poder fer-ne l’edició.

Amb la formació rebuda fins ara i amb lo que he aprés aquets curs: el programa Pivot Animator per ordinador, amb tota la molestia que suposava anar a l’aula de informàtica, l’he substituit per l’APPs Toontastic per a mòbil. He vist que el Movie Maker ha passat a la història i que hi han APPs com ara: AndroidVid, CromaKey, FXGuru Movie FX Director, Lapse It – Time Lape ( i Pro), per exemple, molt intuitives, fàcils d’utilitzar i que tots els alumnes en podem tenir-les gratuïtament. Per tant em passarè a les APPs per editar vídeos amb els alumnes.

Respecte a la publicació de videos, mai havia hagut tantes possibilitats de fer-ho a tants llocs i arribar a tantes persones. Però donat el material sensible amb el que treballem, prefereixo contiuar utilitzant de personatges de les pel·lícules que creem: objectes, animals o coses. I deixar les persones per a quan tinguin els  drets de la propietat de la seva imatge.

comunicacioquimpons (2019-1)

Revisat per quimcorvo (2019-1)