EDICIÓ D’UN VÍDEO AMB UNA APP

L’activitat proposada consisteix en enregistrar amb un smartphone petits fragments de vídeo sobre una temàtica escollida per la majoria dels alumnes.

Preferentment el vídeo haurà de ser creat pels propis alumnes amb tot el que significa el procés de treball: de planificació, disseny, guionització, gravació, edició, avaluació amb el treball de grup col·laboratiu i cooperatiu (amb càrrecs, responsabilitats o especialitats per a cada membre del grup i el treball col·laboratiu entre les especialitats de cada membre amb altres del mateix carrèc d’altres grups).

comunicacioquimpons

Mireu aquest exemple del col·laborador del blog quimpons en el que ha utilitzat l’APP Stop-Motion Maker LifeLapse per enregistrar les imatges i l’aplicació KineMaster per editar el vídeo.

Link: https://youtu.be/lXsZhhj1LZ4

Joaquín Corvo (2019-3)

VÍDEO: QUÈ FAS ABANS DE CLASSE?

El vídeo que acompanya aquest article és el resultat de la proposta d’una activitat de classe d’Educació Visual i Plàstica per a 2n d’ESO.

Amb la pregunta: ¿Què fas abans d’anar a clase?

Es pretent que els alumnes narrin part de les seves vivències i experiències abans d’anar a l’institut a fer classe amb petits fragments de vídeo enregistrats i editats amb el programa OpenShot. La seva durada no ha de ser superior a un minut.

Preferentment el vídeo, seguint les instruccions dels curs:

… hauria de ser creat pels propis alumnes amb tot el que significa el procés de treball: de planificació, disseny, guionització, gravació, edició, avaluació amb el treball de grup col·laboratiu i cooperatiu (amb càrrecs, responsabilitats o especialitats per a cada membre del grup i el treball col·laboratiu entre les especialitats de cada membre amb altres del mateix carrèc d’altres grups).

comunicacioquimpons

Mireu aquest exemple que ha fet el nostre company QUIM PONS col·laborador d’aquest blog i que ha publicat a YouTube.

 


Link: https://youtu.be/TghJJvegzdk

NOTA: No he pogut instal·lar-ne el programa OpenShot perqué el sistema operatiu que tinc al meu MAC és anterior. I en quant a la versió en APPs per a smartphone o tauleta no existeix cap versió disponible.

He instal·lat l’aplicació d’ANDROVID per a smartphone a on he pogut retallar els fragments de vídeo. Però la publicitat que apereix és massa molesta com per poder treballar comodament i amb garanties. Per lo que s’ha acabat editant el vídeo final en Adobe Premier i el so amb AUDACITY.

Joaquín Corvo (2019-2)

 

Edició i publicació de vídeo

Conèixer APPs noves m’ha permet canviar coses en les meves pràctiques docents per aconseguir els mateixos objectius i ampliar el nombre de competències a assolir poels alumnes. Per exemple, abans amb alumnes de primer d’ESO utilitzava el programa Pivot Animator per ordinador per crear i contar una primera historia digital. La història és tenia que editar frame a frame, exportar-la com GIF o MOV i posar-li la música posteriorment editant-la de nou amb Power Point. Molta feina i temps per crear i editar una petita història d’apenes un minut.

Posteriorment a aquesta activitat, editavem amb els alumnes una segona història enregistrada amb la càmera del mòbil utilitzant el programa Movie Maker. Més fàcil i ràpid de fer; però requeria l’ús d’un ordinador i del programa, que no tots els alumnes tenien per poder fer-ne l’edició.

Amb la formació rebuda fins ara i amb lo que he aprés aquets curs: el programa Pivot Animator per ordinador, amb tota la molestia que suposava anar a l’aula de informàtica, l’he substituit per l’APPs Toontastic per a mòbil. He vist que el Movie Maker ha passat a la història i que hi han APPs com ara: AndroidVid, CromaKey, FXGuru Movie FX Director, Lapse It – Time Lape ( i Pro), per exemple, molt intuitives, fàcils d’utilitzar i que tots els alumnes en podem tenir-les gratuïtament. Per tant em passarè a les APPs per editar vídeos amb els alumnes.

Respecte a la publicació de videos, mai havia hagut tantes possibilitats de fer-ho a tants llocs i arribar a tantes persones. Però donat el material sensible amb el que treballem, prefereixo contiuar utilitzant de personatges de les pel·lícules que creem: objectes, animals o coses. I deixar les persones per a quan tinguin els  drets de la propietat de la seva imatge.

comunicacioquimpons (2019-1)

Revisat per quimcorvo (2019-1)