Sessió 12 de febrer – Thinkspeak i Anàlisi de Dades de l’Estació

Analitzem les dades. L’objectiu de la sessió era poder visualitzar les dades del panell de pràctiques i del kit de l’estació i fer un tractament de dades per analitzar-les i entendre els valors obtinguts.

He escollit el Thingspeak com una una de les tres formes d’emmagatzemar dades (les altres són el Serial Plotter i la Targeta SD).

Hem importat les dades de l’estació a la plantilla donada pel curs. Aquí tenim una mostra de les dades introduïdes seguint la plantilla donada: