Sessió 4 de març – Matlab

Avui hem treballat amb el Matlab i hem après com funciona. Thingspeak i Matlab són de la mateixa casa, per tant, hem utilitzat el programa Matlab ONLINE. Hem hagut de carregar les dades adquirides a través del Thingspeak en format csv. Per fer-ho hem utilitzat el Matlab Drive. Un cop penjades ja les podíem utilitzar.

Després, hem creat un nou script, hem copiat el programa de mostra que podem descarregar des del Moodle de Robolot i hem executat.

Aquí una mostra de la feina feta:

Sessió 19 Febrer – Espai Maker, Inkscape i Tinkercad

Avui hem parlat de l’Espai Maker. Un Espai Maker és un espai de fabricació i creació en el qui hi ha maquinari de prototipatge i fabricació per desenvolupar projectes. Des del punt de vista d’un centre educatiu, de primària o secundària, les màquines més habituals i que te més sentit tenir-hi són les impressores, les talladores i les brodadores.

Així doncs, abans de poder fabricar ens farà falta crear els dissenys amb diferents programes. El programari més habitual són Tinkercad, Inkscape, Sketchup o QCAD. També hi ha repositoris de fitxers on podem obtenir dissenys per modificar-los o directament per posar a fabricar.

La tasca d’avui a entregar ha estat la de treballar amb el Tinkercad i Inkscape per dissenyar una nansa per la nostra Estació. Aquí s’adjunta el document:

Captures Sala H – Tinkercad i Inkscape

Sessió 12 de febrer – Thinkspeak i Anàlisi de Dades de l’Estació

Analitzem les dades. L’objectiu de la sessió era poder visualitzar les dades del panell de pràctiques i del kit de l’estació i fer un tractament de dades per analitzar-les i entendre els valors obtinguts.

He escollit el Thingspeak com una una de les tres formes d’emmagatzemar dades (les altres són el Serial Plotter i la Targeta SD).

Hem importat les dades de l’estació a la plantilla donada pel curs. Aquí tenim una mostra de les dades introduïdes seguint la plantilla donada:

Sessió 5 Febrer – Thingspeak

Analitzem les dades. Avui hem treballat amb Thingspeak per poder enviar dades al núvol.

Entre altres tasques, hem creat un compte a Thingspeak, hem creat un canal de comunicacions i hem vinculat la placa de la nostra estació de mesura amb el canal. Paral·lelament, hem dissenyat amb ArduinoBlocks un programa que ens permetia enviar les dades dels sensors de l’estació a Thingspeak.

En el següent document es poden observar les diferents captures de les dades pujades i les gràfiques: Document: https://docs.google.com/document/d/1OrHA_gsFbtrhZ27nZNZtF4NG3FhXFvVX/edit

Sessió 29 Gener – Projectes STEAM

En aquesta sessió hem vist diversos projectes STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) que s’han implementat a diferents centres per tal de donar idees per posar a la pràctica els nostres projectes de Qualitat de l’Aire.

Després la tasca a realitzar ha estat realitzar un vídeo amb canva per tal de que es pogués visualitzar en forma d’holograma i penjar-lo al youtube a través d’un canal propi. Hem aprés a crear l’holograma amb Canva.

El resultat és el següent:

Sessió 22 Gener – CoRubrics

Avui hem vist diferents recursos, metodologies, sistemes d’avaluació i productes finals per tal de poder-los aplicar a l’aula. La tasca ha consistit en utilitzar l’eina Corubrics de del full de Càlcul de Google. Hem fet una simulació d’avaluació.

El producte final és el següent:

Formulari d’avaluació:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF31FgEbLx01PR6KKMI_qnFrdHmvYDsVK3DXk10ygychtHIA/viewform

Recull d’avaluació amb CoRubrics:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f3clyhsj0bWePH7ZdiQtzikg4KYvv73doTFdjmuLwO4/edit#gid=1626281197

Sessió 15 Gener – Reptes de programació

En aquesta sessió hem conegut diferents eines i instruments que ens permetin crear situacions d’aprenentatge amb la placa  de control, els sensors i els actuadors subministrats. També hem ampliat els nostres coneixements de programació, a partir de tres reptes: 

  • 1r repte, sonòmetre:  hem programat la tira neopíxel en funció del nivell de so que es rep al sensor de so, creant un sonòmetre.
  • 2n repte, llum:  hem programat la tira neopíxel i la matriu 8×8 en funció de la llum que rebíem al sensor LDR, i també hem creat emoticones d’estat i color de la tira de neopíxel.
  • 3r repte, quina calor!:  hem programat la tira neopíxel i la matriu 8×8 en funció de la temperatura que rebíem a partir del sensor d’humitat i temperatura, i també hem creat emoticones d’estat i color de la tira de neopíxel.

La tasca de la sessió es tractava de dissenyar una situació d’aprenentatge creant un repte de programació amb ArduinoBlocks. He he fet una situació d’aprenentatge per a l’alumant de 3r ESO sobre el soroll a l’aula, on s’ha programat la tira neopixel i la matriu 8×8 en funció del soroll que ens envolta partir del sensor de so i creem emoticones d’estat i canvis de colors a la tira neopixel.

S’adjunta el document:

https://docs.google.com/document/d/1EIyGfr6OPRJNh_yzPyYFGczEE5zlUtixQLYpIvgxwgs/edit

 

Sessió 8 Gener – Sensors i Arduino Blocks

En aquesta sessió hem tractat amb els sensors de l’estació (LEDs, pantalla OLED, pressió atmosfèrica i altitud i CO2). També hem vist com recollir dades i guardar-les en una targeta microSD.

El resultat de la feina es pot veure en el següent document:

https://docs.google.com/document/d/1dUxFJrhZZGv0qixWu_LJeK0xPGS6B3MrXWCJAxKzISY/edit#heading=h.oiunj7icakhw