Sessió 19 Febrer – Espai Maker, Inkscape i Tinkercad

Avui hem parlat de l’Espai Maker. Un Espai Maker és un espai de fabricació i creació en el qui hi ha maquinari de prototipatge i fabricació per desenvolupar projectes. Des del punt de vista d’un centre educatiu, de primària o secundària, les màquines més habituals i que te més sentit tenir-hi són les impressores, les talladores i les brodadores.

Així doncs, abans de poder fabricar ens farà falta crear els dissenys amb diferents programes. El programari més habitual són Tinkercad, Inkscape, Sketchup o QCAD. També hi ha repositoris de fitxers on podem obtenir dissenys per modificar-los o directament per posar a fabricar.

La tasca d’avui a entregar ha estat la de treballar amb el Tinkercad i Inkscape per dissenyar una nansa per la nostra Estació. Aquí s’adjunta el document:

Captures Sala H – Tinkercad i Inkscape

Sessió 12 de febrer – Thinkspeak i Anàlisi de Dades de l’Estació

Analitzem les dades. L’objectiu de la sessió era poder visualitzar les dades del panell de pràctiques i del kit de l’estació i fer un tractament de dades per analitzar-les i entendre els valors obtinguts.

He escollit el Thingspeak com una una de les tres formes d’emmagatzemar dades (les altres són el Serial Plotter i la Targeta SD).

Hem importat les dades de l’estació a la plantilla donada pel curs. Aquí tenim una mostra de les dades introduïdes seguint la plantilla donada:

Sessió 5 Febrer – Thingspeak

Analitzem les dades. Avui hem treballat amb Thingspeak per poder enviar dades al núvol.

Entre altres tasques, hem creat un compte a Thingspeak, hem creat un canal de comunicacions i hem vinculat la placa de la nostra estació de mesura amb el canal. Paral·lelament, hem dissenyat amb ArduinoBlocks un programa que ens permetia enviar les dades dels sensors de l’estació a Thingspeak.

En el següent document es poden observar les diferents captures de les dades pujades i les gràfiques: Document: https://docs.google.com/document/d/1OrHA_gsFbtrhZ27nZNZtF4NG3FhXFvVX/edit