Sessió 29 Gener – Projectes STEAM

En aquesta sessió hem vist diversos projectes STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) que s’han implementat a diferents centres per tal de donar idees per posar a la pràctica els nostres projectes de Qualitat de l’Aire.

Després la tasca a realitzar ha estat realitzar un vídeo amb canva per tal de que es pogués visualitzar en forma d’holograma i penjar-lo al youtube a través d’un canal propi. Hem aprés a crear l’holograma amb Canva.

El resultat és el següent:

Sessió 22 Gener – CoRubrics

Avui hem vist diferents recursos, metodologies, sistemes d’avaluació i productes finals per tal de poder-los aplicar a l’aula. La tasca ha consistit en utilitzar l’eina Corubrics de del full de Càlcul de Google. Hem fet una simulació d’avaluació.

El producte final és el següent:

Formulari d’avaluació:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF31FgEbLx01PR6KKMI_qnFrdHmvYDsVK3DXk10ygychtHIA/viewform

Recull d’avaluació amb CoRubrics:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f3clyhsj0bWePH7ZdiQtzikg4KYvv73doTFdjmuLwO4/edit#gid=1626281197

Sessió 15 Gener – Reptes de programació

En aquesta sessió hem conegut diferents eines i instruments que ens permetin crear situacions d’aprenentatge amb la placa  de control, els sensors i els actuadors subministrats. També hem ampliat els nostres coneixements de programació, a partir de tres reptes: 

  • 1r repte, sonòmetre:  hem programat la tira neopíxel en funció del nivell de so que es rep al sensor de so, creant un sonòmetre.
  • 2n repte, llum:  hem programat la tira neopíxel i la matriu 8×8 en funció de la llum que rebíem al sensor LDR, i també hem creat emoticones d’estat i color de la tira de neopíxel.
  • 3r repte, quina calor!:  hem programat la tira neopíxel i la matriu 8×8 en funció de la temperatura que rebíem a partir del sensor d’humitat i temperatura, i també hem creat emoticones d’estat i color de la tira de neopíxel.

La tasca de la sessió es tractava de dissenyar una situació d’aprenentatge creant un repte de programació amb ArduinoBlocks. He he fet una situació d’aprenentatge per a l’alumant de 3r ESO sobre el soroll a l’aula, on s’ha programat la tira neopixel i la matriu 8×8 en funció del soroll que ens envolta partir del sensor de so i creem emoticones d’estat i canvis de colors a la tira neopixel.

S’adjunta el document:

https://docs.google.com/document/d/1EIyGfr6OPRJNh_yzPyYFGczEE5zlUtixQLYpIvgxwgs/edit

 

Sessió 8 Gener – Sensors i Arduino Blocks

En aquesta sessió hem tractat amb els sensors de l’estació (LEDs, pantalla OLED, pressió atmosfèrica i altitud i CO2). També hem vist com recollir dades i guardar-les en una targeta microSD.

El resultat de la feina es pot veure en el següent document:

https://docs.google.com/document/d/1dUxFJrhZZGv0qixWu_LJeK0xPGS6B3MrXWCJAxKzISY/edit#heading=h.oiunj7icakhw