S14. Implementació del projecte al centre (26/02/24)

En la sessió 14, ens hem dedicat a concretar com ha de ser la implementació del projecte al centre. Amb els companys hem començat a perfilar la idea i fer cerca per trobar contextos propers a l’alumnat, vam pensar que d’alguna manera, el nostre estudi de la qualitat i el benestar a les aules es pot relacionar amb la Setmana Sense Soroll que s’organitza des de la secció de Medi Ambient i Sostenibilitat.