S10. Sala H. Espai Maker (29/01/24)

Un dia més endinsats en el Robolot, avui ha tocat parlar de la que, al meu parer, és la part més creativa del projecte.  Hem parlat inicialment de les impressores 3D que tenim als centres i seguidament, se’ns han exposat diversos dissenyadors 3D online.

En aquesta imatge de sota podeu veure una de les proves que he fet amb el tinkercad, un anell dissenyat en 3D.

S9. Sala D: Activitat d’aula i propostes didàctiques (22/01/2024)

Per apropar la robòtica a l’aula, ens caldrà una bona proposta didàctica, vertebrada a partir de diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge. En la sessió 9, ens hem dedicat a parlar de les diferents metodologies que podem proposar per treballar a l’aula, fent especial èmfasi en el Design Thinking. Seguidament, hem parlat de l’avaluació, ja que com diu Neus Sanmartí “avaluar és aprendre”. En aquest cas, hem explorat el CoRubrics, una extensió de Google que permet dur a terme una avaluació formativa/formadora. Seguidament, hi trobareu el model de rúbrica elaborada i, també, el formulari que permet fer l’avaluació per part del professorat i de l’alumnat.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UccR1LU4Pu8XyQmRAJmnXv2a3H4vFzfTUmOoxYNC6V8/edit?usp=sharing

S8. Sala A: Condicions ambientals i benestar a les aules (15/01/2024)

Per una química com jo, aquesta ha estat la sessió on més còmode m’he trobat. Hem parlat de la contaminació ambiental, els principals contaminants i els efectes sobre el medi ambient i la salut. Per practicar allò après, hem realitzat un parell d’activitats. L’activitat 1 ha consistit en fer una cerca sobre la composició de l’atmosfera actual del meu municipi i compartir-la en un Padlet. L’activitat 2 ha estat l’elaboració d’un kahoot relacionat amb el que s’ha explicat.

S2. Implementació a l’aula (13/11/2023)

En la segona sessió, vam repassar l’organització del curs, fent especial èmfasi en les tasques a realitzar.

També se’ns van presentar dos casos pràctics model per tal d’elaborar posteriorment la nostra proposta didàctica per treballar; analitzar la qualitat de l’aire de manera transversal entre les matèries d’anglès, física i química i matemàtiques de 2n d’ESO. Seguidament, podeu consultar la graella de la contextualització de la proposta: