Numeració

  • Col·locar nombres

    

  • Sèries

  

  • Nombres ordinals

  • Activitats manipulatives

Idees per a fer a casa per treballar la numeració de C.I