Càlcul mental

  • Sumes de 0 a 20

  

  • Restes de 0 a 20 
  • Sumes i restes de menys de 20

  

  • Sumes i restes de més de 20