ORTOGRAFIA

GRAN DICTAT- paraules_imprescindibles_3-1

  1      2       3

 Informació sobre els accents

JOCS D’ACCENTS:   1        2       3      4     5    6    7

  VOCAL NEUTRA