COM ORGANITZEM LES SESSIONS?

Les sessions motrius es basen en el moviment corporal a través de jocs col·lectius. Es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i en el temps, la lateralitat..

Prèviament fem una rotllana amb tot el grup per explicar la proposta i organitzar-nos. Durant la sessió observem com participa cada nen/a en els diferents jocs i com es relacionen entre ells. El temps que destinem a psicomotricitat resulta molt lúdic, amb activitats que potencien  la cooperació i fomenten la consciència de grup.

Segons el tipus d’activitat les sessions es poden realitzar al pati, al gimnàs o dins de l’aula.