Tux Paint

Tux Paint

El Tux Paint és un programa gràfic com poden ser el Paint o el Kid Pix, però de distribució lliure, la qual cosa el fa molt interessant. És compatible amb Windows, Linux, etc.. .

Com d’ altres programes està dotat de pinzells, part de geometria, segells, pot de pintura, efectes especials. També porta un arxiu de segells, i dibuixos que es pot anar ampliant

Tux Paint

Mini Sebran

Mini Sebran

El Mini Sebran és un programa de lliure utilització dirigit a Educació Infantil i que agrupa diferents camps molt interessants com el pintar, reconeixement, colorsl , jocs matemàtics etc….

Es pot utilitzar en diferents llengües i és molt agraït.

El Sebran és un programa de lliure utilització que funciona molt bé en les primers nivells, o sigui Cicle Inicial i que agrupa diferents camps molt interessants com el vocabulari, càlcul mental, jocs matemàtics etc….

Mini Sebran

Sebran

Sebran

El Sebran és un programa de lliure utilització que funciona molt bé en les primers nivells, o sigui Cicle Inicial i que agrupa diferents camps molt interessants com el vocabulari, càlcul mental, jocs matemàtics etc….

Es pot utilitzar en diferents llengües i és molt agraït .

Sebran