Presentació: L’àrea d’Educació Visual i Plàstica i el Departament d’Expressions.

Actualment hi ha a l’Institut de Vic un únic professor especialista en l’Àrea d’Educació Visual i Plàstica.

El professorat especialitzat no pot quedar al marge de les competències digitals (TIC) i coneixements tecnològics per tal d’anar cap a l’escola digital del s.XXI.

El professorat ha d’ajudar a l’alumne a transformar les pròpies observacions i idees en imatges i projectes. El professor ha d’enriquir i motivar a l’alumne i estimular la seva capacitat d’atenció i d’anàlisi.

El disseny curricular de l’àrea es centra en el desenvolupament de la capacitat de comunicar-nos visualment: Interpretació de missatges i producció d’obres visuals i plàstiques, concretament es tracta la cultura de la imatge.

Contribueix també en el desenvolupament social de l’alumnat i està lligat amb els objectius generals d’etapa ( dels 12 als 16 anys). Desenvolupa en l’alumnat la creativitat, sensibilitat, percepció, capacitat comunicativa i intel·ligència (el raonament espacial, fonamental en l’ensenyament científic i tecnològic).

El currículum està compost de les competències bàsiques, els objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. El nou currículum té en compte les TIC, la resolució de problemes, la creativitat, la imaginació, la visualització, l’acció i l’aplicació.

Les competències són els mínims a assolir, la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits per tal de resoldre situacions diverses. (Comprensió i expressió artística i actitud davant el fet artístic present a la societat).

Els objectius són un conjunt d’aprenentatges definits en termes de capacitats. Hi ha uns objectius que són d’etapa i uns altres que són d’àrea.

Les competències es desenvolupen a partir dels continguts; són coneixements aplicats i per tant es treballen per projectes. L’acció educativa es centra en l’alumnat per tal que aprendre es converteixi en el desenvolupament de la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i per això cal que es donin uns canvis metodològics ens els currículums.

A la primera planta de l’edifici trobem, junt a la sala de professors i compartint espai amb el departament de matemàtiques, el departament d’expressions, que consta de quatre professors: tres amb dedicació complerta i el quart amb mitja jornada.

El Departament d’Expressions està dividit en tres àrees: l’àrea d’educació física, l’àrea d’educació visual i plàstica amb un professor i l’àrea de música també amb un professor, que és a l’hora el cap de departament.

El departament coordina les programacions de cada una d’aquestes àrees i és l’òrgan d’anàlisi de les mateixes, perquè siguin coherents i afins. També coordina els criteris d’avaluació de les mateixes.

Concretament, l’àrea d’educació visual i plàstica té la finalitat d’assolir unes competències bàsiques que s’agrupen en: de comprensió artística per entendre l’entorn, d’expressió artística mitjançant llenguatges artístics i d’actitud davant el fet artístic com aprenentatge per la convivència. També s’encarrega d’organitzar i assessorar en actes de caire artístic com poden ser concursos, exposicions etc.

Treball amb el programa Gimp.

El programa Gimp: Pràctica 1 d’EVP.

Proposta a realitzar amb un grup d’alumnes de 2n d’ESO que consisteix en modificar la fotografia d’un bosc de tardor. De la caixa d’eines hem utilitzat el llapis modificant color, gruix, mode ( normal, dissolt, blanquejat, ennegrit, claredat forta, claredat suau) i opacitat; també hem utilitzat el pinzell, modificant color, gruix, mode ( normal, dissolt, blanquejat, ennegrit, claredat forta, claredat suau) i opacitat; Hem utilitzat la goma, l’aerògraf o vaporitzador modificant color, gruix, mode ( normal, dissolt, blanquejat, ennegrit, claredat forta, claredat suau) i opacitat; finalment també hem utilitzat l’eina anomenada dit.

A continuació veiem alguns resultats de la proposta.

El programa Gimp: Pràctica 2 d’EVP.

A continuació uns quants exemples més de treballs amb el programa Gimp. En aquest cas hem sobreposat el dibuix d’unes casetes a fotografies de paisatges.

El programa Gimp: Pràctica 3 d’EVP.

1.      Cercar un retrat d’un personatge històric que estigui relacionat amb alguna matèria escolar, a poder ser un retrat sense fons, a la pàgina web “Banco de imágenes y sonidos” i guardar el retrat a la carpeta de visual i plàstica amb l’opció “guardar imágen como…” (si no trobes cap retrat ho pots provar buscant al google imatges).

2.     Cercar, preferiblement un dibuix colorejat, d’una vestimenta de l’època, que pugui anar bé al teu personatge i que no tingui fons. Guardar a la carpeta d’EVP.

3.     Finalment busca un fons coherent amb el teu personatge i guarda-ho també.

4.     Obrir el programa Gimp i anar a l’opció “Fitxer/Obrir com a capa” per obrir primerament el fons. Anar a “Imágen/Escalar” i pujar l’amplada a 775 o similar; comprova que la cadena estigui tancada perquè l’alçada també s’escali.

5.     Repetir el mateix procés amb el vestit. Guardarem cada imatge com una capa nova. Escalar aquesta capa a 275 o similar, aquest cop prement la icona per escalar del quadre de diàleg que acompanya a la capa seleccionada, marcada amb una línia discontínua groga. Utilitzar també la icona corresponent per moure la nova capa i poder així trobar la ubicació definitiva sobre el fons.

6.     Ara cal seleccionar mitjançant la vareta màgica, tot el fons de la nova capa que volem eliminar. Després de la selecció, anar amb el botó dret del ratolí sobre la capa seleccionada amb línia discontínua groga a “Edita/Neteja per eliminar el fragment de capa sobrant.

Seguir el mateix procés amb el cap del personatge i finalment escalar la imatge resultant a 475 o similar i guardar-la al com a imatge XCF.