L’aigua


L’ AIGUA

Aquest projecte té com a objectiu fer que els alumnes i les alumnes facin de l’àrea de coneixement del medi una eina d’aprenentatge i de reflexió. Neix a partir de la necessitat de l’ alumnat d’explicar les seves vivències, experiències i observació del tot el que es refereix a l’ aigua.
Ajudarà als nens i nenes a descobrir d’ on ve l’aigua que els refresca, els neteja el cos, els serveix per cuinar, per beure,…com arriba fins casa?, què li passa quan desapareix pel desguàs?, …
Valorant la cooperació del treball en grup i la riquesa que comporta una sortida que deixa observar directament el viatge que fa l’ aigua a través de filtres, bombes i dipòsits, des de la natura fins a les cases (per retornar un altre cop a la natura) l’ alumnat farà una sortida al Museu Agbar de Cornellà.
Viatjaran virtualment a les aigües del Maresme, treballaran el cicle natural de l’aigua, així com les diferents formes de presentar-se l’aigua a la natura. Aquesta part pot ser ampliada treballant els diferents fenòmens meteorològics que es donen. Llegiran un conte en forma col•lectiva mitjançant la pissarra digital, traduiran a l’anglès el vocabulari clau del projecte, aprendran a valorar la simbologia de l’aigua a religió catòlica. Donarem les eines necessàries perquè puguin experimentar sentiments plàstics i auditius. A la competència matemàtica podem treballar mesures de capacitat i el càlcul de les mateixes.
Per aquesta raó l’ alumnat de quart curs del cicle mitjà treballaran escoltant, reflexionant, dialogant, comprovant,investigant, demanant informació dins i fora de l’escola per tal de classificar-la i posteriorment elaborar treballs individuals i de grup.