Acabem el curs

La foto de la revista.Pereauto

 

L’empresa en la qual he estat treballant es diu PEREAUTO que està al carrer de les flors numero 25 d’Arenys de Munt i el telèfon és el 937938277.

L’empresa la té sota de casa seva, és un garatge bastant gran que hi caven 4 o 5 cotxes, pensant que hi ha les maquines per a elevar-los. Està bastant endreçada ja que cada eina està al seu lloc i cada treballador té la seva caixa d’eines.

El sector d’activitat a què es dedica és la mecànica, reparar cotxes.

S’ ha d’anar invertint amb maquinaria electrònica.

Treballa per la zona del poble, però també té alguns clients a fora del poble, sobretot de la comarca.

L’organització interna es donar cita i hora als clients, sempre deixant alguna hora lliure d’emergència.

A l’empresa hi ha un “jefe”, dos treballadors i una secretaria. La relació entre ells és bona. Hi ha tres treballadors i no en necessiten més. Tenen bastant feina i és bastant dur tot el treball que fan.

Jo he anat 8 mesos, dos dies per setmana i 4 hores al dia (de 9:00 – 13:00). No m’hagués importat continuar treballant perquè m’agrada la mecànica i em tractaven bé.
He tingut tres tutors: un a l’empresa, un al institut i un altre a l’ajuntament. En Sergi, de l’ajuntament, venia a veure’ns quan podia. En Pere de l’empresa no el veia gaire, però els treballadors ja em donaven feina. I en J
oan Manel els dies de tutoria ens passava un dossier de seguiment. A mi no m’agradava fer el dossier. En el dossier teníem d’escriure el que haviem fet cada setmana.

MarcLa sala Golem

La Sala Golem és una nova instal·lació situada al cor del Maresme (Barcelona). En un lloc privilegiat a prop del mar i envoltada de muntanya ofereix a tot amant de l’escalada més de 550 m2 escalables en rocòdrom i boulder, així com una sala de fitness, un servei professional de fisioteràpia i acupuntura, i un bar cafeteria amb una àmplia terrassa0 on gaudir d’un agradable moment i de les increïbles vistes a les nostres instal·lacions.

 

En les práctiques que anava cada dimecres i cada divendres, els primer trimestre i mig del segon trimestre feia els dimecres de 9:00h fins a les 13:30 i els divendres de 9:00 fins a las 11:00h, peró a finals del segon trimestre i el tercer trimestre vam canviar d’horaris, feia els dimecres de 9:00h a 13:00 i el divendres per la tarda de 18:00h fins a las 20:00h.

 

El sistema tuturial no era sempre amb la mateixa persona, cada semana diferent sempre hi havía les dos noies la Alicia i la Imma, i alguns dies per la tarda un noi que es diu Xavi.

 

Les noies, eran les que em deien que tenía de fer les que m’esplicaven tot les que em dirigien tot les que m’ensenyaven explicaven ja que de vegades també la “jefa” Raquel m’explicava coses que no entenía o que encara no sabía.

 

IlhamVe de gust

 

Estic en una empresa que es diu Ve de gust que es troba al carrer de les Flors nº 15 en Arenys de Munt i el seu número de telèfon és 937938187, es pot arribar per la Riera arribes a la plaça de l’església, gires a mà esquerre tot recte fins arribar a l’escola Sant Martí gires a ma dretà tot recte fins arribar un altre cop a l’església girar a ma esquerre i tot recte fins que vegis l’empresa.

 Esta situada una mica més amunt del mig del poble a la part de darrere.

 L’empresa on anava era ni massa gran ni massa petita, no era nova ja feia temps que està el que ha canviat és de propietaris, és un lloc on l’olor és boníssim, també és un lloc força endreçat sempre després de fer alguna recepta es neteja tot per si a cas s’ha d’utilitzar un altre cop.

 Melisa

 

 

A l’empresa he estat tres trimestres, tot el curs de l’institut. Crec que ha sigut curt, però perquè el temps se m’ha passat molt ràpid, penso que el temps ha sigut el justet per aprendre alguna cosa. El que si m’agradaria seria continuar en aquest lloc però no com a practiques si no com a treball.LA MEVA EMPRESA

 

 CENTRE DE JARDINERIA L’ALZINAR  

L’EMPRESA

Telefon: 618051122. Està Arenys de Munt.

Puc arribar caminant, és bastant gran i té molt de terreny que es dedica a fer de jardineria.

Treballa en el mateix poble, només està al meu “jefe”, ell és el que porta tota l’empresa.

Té un jardi i dins té l’ordinador amb les càmares, etc. Afora hi ha plantes.

Pero és molt divertit, he estat 8 mesos 2 dies per semana.

Tenia molta confiança no m’hagues importat treballar perque m’agrada molt fer de jardiner

Oscar i AlbertOPTRAL

Dbaba

La meva empresa és Optral.

Dades de l’empresa 

És una empresa familiar . També l’empresa és internacionalitzada, vol dir que està a tot el món. Estan en un sector que creix molt, serà ràpidament durant els propers 10 anys

Esquema de l’evolució

  • 1988.Fabricació d’Equips OPTOELECTRÓNICS
  • 1995.fabricació de cables Òptics

  • L’ultim 2011-2012. Mercats de Fibra fins les llars (FTTx)

Durada.

He estat nou mesos

Dbaba

http://www.optral.es/Guió i esquema del treball de recerca

1. PRESENTACIÓ

1.1.Dades personals.

1.2.Per què he escollit fer el 4t del grup riera?

1.3.Per què serveixen les pràctiques que fas a l’empresa?

2. DADES DE L’EMPRESA

2.1.Dades de l’empresa o entitat on s’ha realitzat (nom, adreça,  organització interna, …)

2.2.Durada.

2.3.Horari.

2.4.Sistema de tutoria i control.

2.5.Nom i cognoms del/de la tutor/a. Càrrec que ocupa el/la tutor/a.

2.6.Activitats de tutoria que has fet. Dossier.

2.7.Organització de l’empresa: estructura interna.

2.8.Funcions bàsiques de l’empresa: de producció

3. DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES

3.1.Activitats realitzades.

3.2.Coneixements adquirits.

3.3.Relacions humanes.

3.4.Estructura dels equips de treball.

3.5.Integració en l’equip de treball.

3.6.Assistència, puntualitat, responsabilitat en l’execució de les tasques assignades.

3.7.Ordre, pulcritud i conservació de materials, equips, aparells i estris en general.

3.8.Utilització de la terminologia tècnica adient.

3.9.Actitud favorable a treballar sota normes.

4. L’ENTORN NORMATIU LABORAL

4.1.Descripció de la forma jurídica de l’empresa (SL, SA, unipersonal…)

4.2. Descripció dels principals drets i deures dels treballadors i de l’estatut dels

treballadors.

5. LES CONDICIONS DE TREBALL

5.1.Modalitats de contractació laboral

5.2.Les prestacions socials

5.3.Representació sindical dels treballadors del sector.

5.4.Els riscos laborals: seguretat i higiene al treball, factors de risc.

6. CONCLUSIONS

6.1.Aspectes positius. Aspectes a millorar.

6.2.Valoració general de les pràctiques a l’empresa i del Projecte Riera.

6.3.Expectatives de futur. Què faràs el curs vinent?

7. ANNEXES

 

Pàgines web on pots trobar informació:

Tipus d’empresa

http://blocs.nova.cat/wiki/wiki/el-model-socioeconomic-esborrany/quadre-delsprincipals-tipus-dempresa/

Tipus de contractes

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/

orient_contractacio/tipus_contractes.html

Drets i deures dels treballadors

http://www.empordajove.org/www/treball/5-informa-assessora/57-drets-deures-delstreballadors

Sindicats

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sindicat

 ORIENTACIONS PROJECTE DE RECERCA 4t ESO

.orientació treball recerca

Què és?

En acabar aquest curs heu de ser capaços d’aplicar i posar en pràctica tota mena de coneixements que heu après i assolit durant aquesta etapa de secundària. El crèdit ens permetrà, als professors, avaluar les vostres competències en diferents àrees: llengua, disseny, matemàtiques, informàtica, … El crèdit té una durada d’una setmana, en aquest temps podeu treballar en equip i haureu de realitzar tota mena d’activitats: prendre decisions, cercar informació, treballar en equip i distribuir-vos la feina, elaborar el treball, redactar-lo i finalment, exposar-lo davant un tribunal.

Com s’ha de fer?

a) El dossier

El dossier és un treball individual que es pot fer en grup, més endavant pots comprovar els continguts del dossier, i haureu de dur a terme les activitats que es proposen. Al final del treball heu de fer constar les fonts d’informació (bibliografia, internet,…) i podeu afegir annexos diversos, si us cal. El dossier ha de complir els requisits formals que s’indiquen a les orientacions (normes i pautes). Per acabar, us recordem que cal tenir cura de l’ortografia, la puntuació i la unitat d’estil, en aquest sentit, us aconsellem que feu ús del corrector i que no construïu frases excessivament llargues, això ajudarà que el vostre text sigui clar i entenedor. Recordeu que el dia de l’exposició haureu de lliurar el dossier al tribunal.

b) L’exposició oral

L’exposició oral, que inclou la presentació en Power Point del contingut de l’exposició i de les fotografies de l’empresa, es pot realitzar per grups. Per preparar-la, us heu de repartir els continguts del dossier entre els membres del grup per tal que cadascun pugui participar-hi. Recordeu indicar sempre quines han estat les vostres fonts d’informació en cada moment. Penseu que, en acabar l’exposició, heu de fer una valoració global del crèdit i del Projecte Riera.

Com s’avaluarà el crèdit?

1. Tindrem en compte el seguiment del treball (el treball diari a classe i fora l’institut). Hi haurà un seguiment diari de les activitats realitzat pel professor que sigui al càrrec del grup en cada moment. Es tindrà en compte, lògicament, l’assistència, la puntualitat a l’aula, l’actitud envers la feina, ….

2. Tindrem en compte el resultat del treball: bona presentació, ortografia, claredat en la redacció, idees del projecte, …

3. L’exposició oral: claredat d’idees, vocabulari específic, saber sintetitzar i resumir, explicar les conclusions generals del projecte, seriositat a l’hora de parlar, saber respondre preguntes, …

L’avaluació i la nota seran individuals, tenint en compte l’aportació, l’esforç i el treball de cadascú.

Calendari i horari

Dies del 12 al 18 de juny de 2013.

Horari de 8 a 13,30 hores.

 FER UN ARTICLE ENTRE TOTS PER LA REVISTA, ÉS POSSIBLE?

 

Ens proposem fer un article per la revista del centre.

Temes que ens agrada:

Moda
Estil de moda
Els colors
Preus
Marques
Botigues
Passarel.la
Música

Comencem!!!

Avui dia, els joves viuen les modes de manera diferent. Primerament trobem una gran diferència entre els sexes, nois i noies, doncs pensem de manera diferent. També cal remarcar, segons els nostres interessos,  quan ens reunim i formen per diferents grups, així per exemple, els fumadors, els esportistes, els “passotes”, els “pescadors”, … Els “pescadors” malgrat volen pescar pesquen poc.

A les noies en agrada la moda dels vestits, sempre pensem en la roba o que posar-nos.

Als nois li donem més valor a altres coses, com per exemple, la música, cadascú tria el seu estil com reggaeton, pop, reggea, etc. No tots els tipus de música es poden ballar. A nosaltres en especial ens agrada el reggaeton, hi ha dos tipus El FrenchCore és un tipus de música que agrada només a un de la classe, hi ha bastants grups que toquen aquest tipus de música.

El grup de 4t A RieraCurs escolar 2012-13

Alumnes 2012_13