Activitats

ACTIVITAT 1

POTS MIRAR AQUESTS VÍDEOS

PLÀSTIC

SOSTENIBILITAT 
EL MONSTRE DE LA BASURA CONTAMINACIÓ D’AIGÜES

 

ACTIVITAT 2

Després de veure els vídeos podem recollir en un núvol d’etiquetes les paraules que ens siguin significatives.

NÚVOL D’ETIQUETES

 

ACTIVITAT 3

Podeu descobrir on reciclar els diferenst productes de rebuig de la casa aprenent en quin contenidor va cadascun en la web de la Generalitat de Catalunya.

RECICLEM

 

ACTIVITAT 4

Podem mirar aquest vídeo d’INFK, el programa informatiu del Super3

LA PROPOSTA DE RECICLATGE

ACTIVITAT 5

Elaboració conjunta per equips d’una notícia escrita o missatge en una imatge animada  utilitzant la web https://www.fodey.com/

exemple: