En aquesta unitat aprendrem a

  • Identificar actuacions perjudicials  en el nostre entorn més proper.
  • Indagar com aquestes actuacions perjudicials estan afectant el medi ambient.
  • Valorar i concretar respostes  per la millora i conservació del medi ambient.
  • Dissenyar i crear actuacions per millorar el nostre entorn més proper i la nostra vida quotidiana.