Què és el Projecte Queta?

imag0364El PROJECTE QUETA per al foment de l’ús social del català és una iniciativa pedagògica engegada l’any 2006 al Ceip Les Fontetes de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) amb la intenció de dur l’aprenentatge del català a una vessant social prou estimulant com per impedir l’arrelament de prejudicis lingüístics i actituds de rebuig envers la llengua. Les activitats que el constitueixen són jocs de format divers que tenen sempre com a punt de partida l’aula d’acollida i impliquen de manera voluntària tot l’alumnat de primària de l’escola.