OBJECTIUS

convivencia

a) Promoure el respecte i la cooperació.

b) Construir actituds i valors de convivència.

c) Aprendre a comunicar-se.

d) Utilitzar el diàleg per a resoldre els possibles problemes.

e) Saber reconèixer i expressar les emocions i sentiments.

f) Reconèixer els conflictes .

g) Reduir les conductes conflictives de l’alumnat.

h) No utilitzar la violència per a resoldre conflictes.

i) Intentar desenvolupar un entorn pacífic. 

 

Convivim…

En els darrers anys la convivència a la nostra escola s’ha convertit en una de les majors preocupacions del professorat. La institució escolar és, en part, un reflex de la societat, per la qual cosa no és d’estranyar que, en el seu interior, també es produeixin conflictes.
La nostra escola està situada al sud de la ciutat de Reus, en el barri Fortuny, barri habitat majoritàriament per persones immigrants. L’escola forma part del Pla d’Entorn de Reus.
Creiem que ensenyar és aconseguir un clima d’aula i centre que permeti a l’alumnat centrar-se en l’aprenentatge. Per la qual cosa volem afavorir la convivència com a preparació de l’alumnat per a la vida en societat.

Convivim