Ús didàctic del material multimèdia

Com a docents hem de poder seleccionar materials multimèdia, adequats al currículum que impartim i integrar-los a activitats que afavoreixin la intervenció didàctica i la participació dels nostres alumnes. Per fer un bon ús d’aquests mitjans i aprofitar la informació que presenten, l’usuari ha de tenir un mínim de formació sobre la seva manipulació, a banda de que els materials han d’estar estructurats adequadament per tal de que l’usuari no es perdi o sàpiga ,si més no, saber on trobar l‘ajuda necessària per utilitzar-los adequadament. Han d’estar basats en principis no sols tècnics i estètics sinó didàctics i educatius.

Podem confeccionar els nostres propis materials multimèdia i estructurar-los segons la necessitat de cada grup classe, tots sabem la diversitat en la que ens trobem depenent del nivell, grup, curs, centre educatiu…

És necessari tenir en compte, entre altres coses, els avantatges e inconvenients de l’ús dels materials multimèdia en l’educació quan pensem en el seu disseny ja que això repercuteix en la facilitat o no del seu ús i per tant en el seu menor o major aprofitament.

Penso que tot material multimèdia ens ha d’ajudar a fer la nostra tasca més amena i divertida, hem de gaudir amb cada activitat que proposem a l’aula, els nostres alumnes  s’han de sentir motivats per aprendre igual que nosaltres ens hem de sentir motivats per ensenyar utilitzant totes les noves tecnologies que se’ns posen davant.

Hola, comencem a posar fil a l’agulla

Bon dia a tothom,

Malgrat les circumstàncies que estem vivint hem de continuar tirant endavant, en tot allò que sigui possible, els nostres projectes.  Per això continuem amb la preparació del projecte de la botiga de roba reciclada i en aquest article us vull anar ensenyant coses que vaig buscant a la xarxa (gran recurs en dies de confinament) per avançar en aquest projecte.

Cuideu-vos mooolt i Salut!