Les TAC a l’aula

En aquest Bloc s’hi poden trobar diferents propostes didàctiques per treballar, des de l’educació visual i plàstica, les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual com l’artística i cultural a través de les TAC.

Nils Udo: Arrel escultura, 1995.