Las elegidas

 


LAS ELEGIBAS

9:25:53 AM   10/11/2022

Hem vist la pel·lícula mexicana Las elegidas, que narra una història sobre la prostitució. Com sabeu la prostitució, tant infantil com no, és una de les formes de treball forçat que existeixen actualment al nostre món. El grup corresponent ha de fer la fitxa tècnica de la pel·lícula i explicar quins temes dels tractats classe surten a la pel·lícula i com són enfocats pel director.

La resta de companys heu de respondre a aquestes tres preguntes a l’apartat de comentaris:

1.- Hi ha relació entre pobresa i tràfic de persones a la pel·lícula?

2.- Quins altres temes paral·lels al tràfic de persones tracta la pel·lícula?

3.- Deixar una opinió personal.