Primer Problema (PP)

En el pati d’una escola hi ha dos arbres i una paret. Els nens utilitzen el següent joc: surten d’un dels arbres per anar a tocar la paret i després a l’altra arbre en el mínim temps possible. Quina seria la trajectoria guanyadora? [PUIG ADAM, P. – REY PASTOR, J. Elementos de Geometria. pàg 82]