PRESENTACIÓ DEL BLOC “POMPEU FRANÇAIS”

El Bloc “Pompeu Français” ha estat creat amb l’objectiu de ser una eina pedagògica al servei dels alumnes que segueixen les classes de francès a l’IES Pompeu Fabra de Badalona.
Aquest Bloc s’insereix dins el “Pla de Millora del Centre” que, en el seu “Mapa Estratègic” corresponent, concreta com a “Estratègia” la promoció de les TIC en la pràctica educativa.

Durant el present curs 2007-2008 es duran a terme diferents pràctiques experimentals d’ensenyament del francès mitjançant l’ordinador i, en particular l’ús d’Internet. Un grup reduït d’alumnes de primer de Batxillerat serà l’encarregat d’aquesta primera etapa de proves. Després d’aquesta fase pilot, esperem el proper curs poder ampliar l’experiència a altres grups de l’ESO. El desenvolupament d’aquestes pràctiques podria rebre un impuls suplementari si s’acceptés el projecte d’innovació de Llengües Estrangeres que tenim la intenció de presentar cara al curs 2008-2009.
El Bloc “Pompeu Français” publicarà noticies de les activitats realitzades pels alumnes de francès del Centre (viatges, teatre, etc.). També hi apareixeran textos, comentaris i treballs en general realitzats pels alumnes. Finalment, qualsevol notícia d’interés referent a la llengua i la cultura francesa rebran el ressó que mereixen en el present Bloc. No dubteu doncs en enviar el que considereu convenient.
Gràcies anticipadament.
Guillem Ruiz