Proposta 1:

Els alumnes poden fer un inventari de les diferents oportunitats i activitats per passar el temps lliure de què disposen en el seu barri, poble o la seva ciutat. En grups classificaran i valoraran totes les activitats recollides segons diferents criteris: cost econòmic, grau de diversió, possibilitat de conèixer nous amics, risc, etc. Posteriorment, decidiran quines coses, entre les que s’ofereixen a la seva comunitat, val la pena fer-les en el temps lliure.

Alguns d’aquests exercicis poden donar lloc a la construcció d’un mural.

Proposta 2:

Es proposa acabar el projecte fent un concurs de còctels sense alcohol.