Fem traços

Dades identificatives:
Títol: DIBUIXEM
Nivell educatiu:  EDUCACIÓ ESPECIAL,Educació Infantil, Educació Primària.EDUCACIÓ INFANTIL, Segon Cicle.EDUCACIÓ PRIMÀRIA, Primer Cicle.
Objectius:
Generals:
Adquirir les habilitats bàsiques de traç de formes, lletres i números.
Específics:
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit en l’aire les vocals i les consonants en minúscula.
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit en l’aire les vocals i les consonants en majúscula.
Ser capaç d’executar formes bàsiques tant amb el ratolí com amb el dit sobre la pantalla o en l’aire.
Ser capaç de realitzar traços bàsics amb el ratolí i amb el dit sobre la pantalla o en l’aire.
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit els números del zero al nou.
Coneixements previs:
Relació entre el moviment del ratolí i el seu efecte en la pantalla. En el cas de les lletres i els números convé tenir un contacte previ amb els seus respectius noms i els contextos en què apareixen.