El tauró tigre

Descripció:
 • Material per PDI elaborat a partir de la realització d’un projecte sobre els taurons al nivell de P5.
Autor/a: Carolina Pellicena Gil
Nivell/s educatiu/s: Educació Infantil
Àrea curricular: IN-Interdisciplinar
Àmbit/s competencial/s: Gestió i tractament de la informació digital

Aprendre a aprendre

Autonomia i iniciativa personal

Coneixement i la interacció amb el món

WQ Els taurons

WEBQUEST de l’Àrea de Coneixement del Medi Natural
per nens i nenes de Cicle Inicial
Disseny i creació de Yolanda López (ylopez@xtec.cat)
Escola Mas Casanovas (Barcelona)
Curs 2010-2011

CONTINGUTS

 • Recerca d’informació per internet
 • Els taurons: com són, com mengen, on viuen, reproducció,…
 • Elaboració d’una fitxa científica
 • Treball en grup: col·laboració
 • Expressió oral
 • Escoltar i parlar per torns
 • Respecte per la feina dels companys
 • Respecte pel món que ens envolta i pels éssers vius

TEMPORALITZACIÓ

 • 1 Sessió per presentar la WebQuest (amb el canó de projecció) Amb tot el grup classe. Donar a conèixer aquest tipus de treball als alumnes.
 • 1 Sessió també amb gran grup per fer la distribució dels grups (tres nens per grup) i els rols dels alumnes. Pensant que no han treballat mai amb una WQ seria bo explicar de nou el funcionament
 • 4 sessions pel treball amb l’ordinador (recerca d’informació, imatges…). Una per activitat.
 • 2 sessions per grup pel treball fora l’ordinador (fitxa anatomia, àlbum de taurons, fotos,…)
 • 2 Sessions  grupals per anar construint el power point final
 • 1 sessió de cloenda (conversa- exposició sobre el que hem après + visionat del power point )
La durada total de la WebQuest dependrà de com distribuïm les sessions, dependrà també de les habilitats dels nostres alumnes, de la disponibilitat dels ordinadors,… Dependrà, per tant, del criteri del mestre sempre comptant que seria bo que els alumnes tinguessin prou temps per fer tot sense presses, allargar si cal les sessions per fer les diferents activitats i així gaudir més de tot plegat.