AVENTURA’T AMB L’ ORTOGRAFIA

Aventura’t amb l’ortografia està estructurat en tres nivells de dificultat. Tres personatges condueixen les activitats: en “Nil, l’explorador” (nivell elemental), enFlic, l’investigador” (nivell mitjà) i la “Nat, l’arqueòloga” (nivell elevat).

A cada bloc, hi ha 10 unitats que contenen diversos paquets d’activitats JClic. Cadascuna està identificada amb una icona i un color representatius del grau de dificultat.

Cada mestre/a podrà incicar el paquet d’activitats que més convingui a un alumne/a en concret.

La majoria de les activitats són autocorrectives, i permeten un control d’avaluació per part del professorat, propi de totes les activitats JClic. Al menú Activitat/Informes apareix una taula amb una minuciosa descripció de cadascun dels resultats dels exercicis fets. També pot ser d’utilitat disposar d’un full de seguiment o graella amb el nom dels alumnes on anotar els resultats finals, i observar els exercicis on cada alumne s’ha equivocat més per poder indicar-los l’activitat complementària més adient.

Cada paquet d’activitats acaba amb uns exercicis d’avaluació, normalment, un dictat. En cas que s’hi cometin un nombre determinat d’errors, se suggereix que es realitzin exercicis de reforç, es tornin a fer els exercicis de l’activitat o bé es passi a un paquet d’ativitats dels mateixos continguts, però d’un nivell de dificultat anterior.

CONTINGUTS NIVELL 1

CONTINGUTS NIVELL 2

CONTINGUTS NIVELL 3