Lectura fàcil

Hem rebut aquesta información que em sembla molt interessant compartir :

Des de l’Associació Lectura Fàcil us presentem l’adaptació a Lectura Fàcil de diferents obres contemporànies.

Alguns autors han cedit les seves obres per adaptar-les a les directrius internacionals de Lectura Fàcil. Així, els alumnes amb dificultats lectores poden llegir i treballar el mateix títol que els seus companys: un mateix títol per a tota la classe, però adaptat al nivell de cada alumne.

Els llibres de Lectura Fàcil estan escrits amb especial cura per ser llegits  i entesos per alumnes amb dificultats de comprensió lectora, transitòries  o permanents (trastorns d’aprenentatge, poc hàbit lector, alumnat immigrant,  alumnes amb discapacitat intel·lectual, etc.)

Més informació,

Laia Vidal
Associació Lectura Fàcil
www.lecturafacil.net

LECTURA COMPRENSIVA

Recull de més de dues-centes activitats de lectura comprensiva agrupades en 16 paquets , que tenen com a eix vertebrador les estacions de l¿any i els esdeveniments més característics del curs escolar. Especialment adreçat als alumnes de final de cicle inicial, malgrat que cada mestre ha de jutjar per ell mateix a partir del seu grup classe. Hi ha activitats de sopes de lletres, trencaclosques, relació dibuix-frase, ordenació de dites, comprensió de petits textos, etc.

EN LENGUA CASTELLANA