Aprenentatge de la lecto-escriptura

Aquests sis projectes JClic són una proposta de treball per reforçar l’aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Són força uniformes i repetitius en les tasques, de manera que l’alumne amb NEE a mesura que coneix la dinàmica dels exercicis, pot treballar de forma més autònoma i segura.

Estan elaborats per   : Antoni Caralt Muñoz Escriu un missatge a Antoni Caralt Muñoz i Montse Rodés Coma de    l’ Escola LLevant de Badalona. Es poden utilitzar a Educació Infantil i a l’ inici de 1r per els alumnes que estan inmersos en l’ aprenentatge de la lecto.escriptura.