Les autoformes

Per treballar les formes del PPT o word amb alumnes de primària  els podem iniciar ens els primers cursos amb activitat senzilles d’ enganxar formes en un full en blanc i canviar-les de color.
A 2n de primària els podem demanar que dibuixin un objecte.Exemple :

A 3r de primària hem fet una presentació ón a més de dibuixar un objecte calia posar un fons i afegir accessoris. Veieu el resultat :

A 4t ampliem i fem un treball amb formes, fletxes, ombres , textures. Us deixo el pdf. Si voleu els fulls amb PPT m’ envieu un correu ( aquest material està basat en el ” VEDOQUE”.

A 5È hem fet un treball ” ANIMALS AMB AUTOFORMES” ón ells ja aplicaven les tècniques apreses.