Juga amb les Imatges

Conjunt d’activitats on a partir  d’un conte motivador es treballan diferents conceptes de les imatges. La MUD està dividida en tres parts. El conte, l’apartat dels conceptes i un apartat de jocs. L’apartat dels conceptes està alhora dividit en quatre parts. Les dues primeres expliquen els conceptes treballats. La tercera part permet fer un experiment des de l’ordinador i la quarta i última explica com poden construir-se objectes que permetin experimentar allò que s’ha treballat. L’apartat dels jocs permet fer activitats interactives directament a l’ordinador.[-]