Escolta’m

Unitat didàctica que permet, a través activitats interactives, treballar el reconeixement visual i auditiu d’instruments musicals. Els instruments són presentats pels alumnes de l’escola de música d’Arenys de Mar. També conté activitats d’avaluació i enllaços d’interès.

Adreçat al Cicle Mitjà

Fet per :  Carlos López

2004

Taller de la flauta de bec

Presenta la flauta de bec soprano de digitació alemanya amb una animació interactiva per mostrar la correspondència entre digitació alemanya i notació. També conté una proposta de repertori.

Pedro López

2003

Educació primària – Cicle mitjà – Educació artística: música: Discriminació auditiva i visual d’elements,  Escolta i comprensió de sons i músiques;

Educació primària – Cicle superior – Educació artística: música: Interpretació i creació de sons i músiques