On vivim

  • situar Catalunya en un planisferi i conèixer les característiques de la població mediterrània
  • utilitzar el programa Paint Shop Pro per pintar mapes
  • utilitzar el programa Power Point per fer una presentació dels mapes treballats.
  • cercar informació a internet per documentar la presentació.
  • utilitzar el tractament de text per resumir l’activitat i fer l’avaluació dels conceptes.

Adreçat a Cicle Superior

Guia del profesor

 

Les comarques

Paquet d’ activitats JClic adreçat als alumnes de 4t de primària. Forma part del paquet ” Coneixement del medi social de 4t”

Conceptes que es treballen : comarca interior, comarca de muntanya i comarca litoral.  Comarca agrícola, comarca de serveis, comarca industrial. Cap de comarca, Consell Comarcal, …..