Les comarques

Paquet d’ activitats JClic adreçat als alumnes de 4t de primària. Forma part del paquet ” Coneixement del medi social de 4t”

Conceptes que es treballen : comarca interior, comarca de muntanya i comarca litoral.  Comarca agrícola, comarca de serveis, comarca industrial. Cap de comarca, Consell Comarcal, …..

El paisatge de Catalunya

Unitat didàctica (UD) amb diversos materials per a l’estudi del paisatge de Catalunya: diversitat de paisatges, principals formes de relleu, configuració dels rius en relació al relleu que travessen, diferents cursos dels rius, els parcs naturals i els espais protegits, l’impacte de les activitats humanes sobre el medi natural… Conté activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació. Presenta dibuixos, mapes i fotografies. Disposa d’una guia per al professorat i inclou enllaços externs.
Fet per : Montserrat Saló i Fontdevila