El cos humà CI, CM, CS

El cos humà 2
Agustí Pàmies Freixas Escriu un missatge a Agustí Pàmies Freixas , Jaume Miralles Amades Escriu un missatge a Jaume Miralles Amades , Jesús Hernández Jiménez Escriu un missatge a Jesús Hernández Jiménez , Joan Nievas Pérez Escriu un missatge a Joan Nievas Pérez , Josep Escoda Ferré Escriu un missatge a Josep Escoda Ferré , Josep Guirado Soler Escriu un missatge a Josep Guirado Soler , Josep Vidal Juncosa Escriu un missatge a Josep Vidal Juncosa , M. Cinta Vilà Pàmies Escriu un missatge a M. Cinta Vilà Pàmies , M. Teresa Vallverdú March Escriu un missatge a M. Teresa Vallverdú March , M. Victoria Varona Sáiz Escriu un missatge a M. Victoria Varona Sáiz i Núria Olivella Cofiné Escriu un missatge a Núria Olivella Cofiné
ICE de la Universitat Rovira i Virgili
Tarragona
La nova versió d’aquest paquet inclou activitats per als tres cicles d’educació primària. S’hi treballen aspectes relatius a la salut, els sentits i la percepció, els aparells digestiu, respiratori, circulatori i locomotor i els sistemes nerviós, reproductor i excretor.

El cos humà. PDI

  • Aquest projecte està pensat per a nens i nenes de P5 i Primer.
    • En aquest projecte hi ha activitats per poder treballar les parts externes del cos i introduir els nens/es en les parts i funcions internes a nivell bàsic.
    • Podem trobar el vocabulari bàsic en català, castellà i anglès.
  • A més a més podem trobar recursos com ara endevinalles, poemes, jocs … sobre el cos i la salut.

Fet Per : Carme Corchete

 

Les parts del cos . PDI

  • És un recurs que està pensat per treballar la unitat didàctica de “Coneguem el nostre cos” donant suport teòric a les sessions pràctiques d’educació Física.
  • Aquest recurs s’ha elaborat pensant en aconseguir un aprenentatge el màxim significatiu possible (imatges reals, persones de diferents ètnies: diversitat, activitats que fomentin el pensament crític, motivadores i engrescadores) i oferir dinàmiques de treball diferent: individual, col.lectiu i cooperatiu.

Fet per : Imma Carpio Ramos