EL PENJAT

El joc està en sis idiomes: català, castellà, anglès, euskera francès i alemany. ( se puede escoger idioma, en la bandera)
Cada idioma té divuit categories: els animals, el cos humà, la roba , el menjar, el beure, els colors, la família, l’escola, la casa, la natura, la ciutat, els oficis, les eines, els esports, les afeccions, les accions, el temps atmosfèric i el temps cronològic.
La pantalla ens mostra un alfabet amb totes les lletres útils en l’idioma seleccionat. Clicant les lletres s’aniran descobrint les lletres amagades de la paraula. No cal tenir en compte els accents, el mateix joc ja ens els col·loca. Les vocals són en un color vermell perque és preferible que el jugador comenci per aquestes, ja que així és més fàcil endivinar la paraula (és major la freqüència de vocals que de consonants en les paraules). És preferible orientar els jugadors per que sempre comencin provant les vocals i desprès ho intentin amb les consonants.

El joc es finalitza quan s’han reconegut totes les lletres de la paraula, o bé quan es produeixen deu errades.

ORIENTACIONS PROFESSORAT