100 problemes amb el Powerpoint.

Consisteix en una col·lecció de 100 problemes matemàtics senzills elaborats com a una presentació de 10 pantalles que guia a l’alumnat. Cada problema té els apartats propis de la seva resolució: enunciat, dades, operacions, fórmula; raonament lògic, resultat. Mentre l’alumnat resol el problema a la llibreta, l’ordinador l’ajudarà de forma interactiva. L’ordinador doncs, actua com a “guia de pensament”.

Problemes de càlcul mental

Un total de 122 problemes senzills distribuïts en quatre paquets per reforçar el càlcul mental al segon i tercer cicle de Primària. Són problemes per treballar les operacions bàsiques, gairebé tots amb només una operació.

Fet per :  Ferran Estruch Mascarell

CP Verge del Remei
Castelló de Rugat (La Vall d’Albaida)

Fem problemes al CI

Conjunt de 50 problemes matemàtics senzills basats en operacions de suma i resta, adreçats al cicle inicial de primària.
Les activitats utilitzen gràfics per ajudar a entendre la pregunta plantejada en cada problema. Alguns d’aquests gràfics són a 256 colors.

Fet per :

Emilia Alcaraz Delgado Escriu un missatge a Emilia Alcaraz Delgado i Martín Martínez

Escola Ferran Agulló
Molins de Rei (Baix Llobregat)