Juguem a calcular

Projecte d’activitats per als cicles inicial, mitjà i superior de primària inspirat en els exercicis del Quinzet. Ss generen operacions aritmètiques automàticament amb l’eina Arith. El projecte està dividit en sis parts:

  • CI Primer
  • CI Segon
  • CM Tercer
  • CM Quart
  • CS Cinquè
  • CS Sisè

Fet per :  Francesc Figueras Tutusaus Escriu un missatge a Francesc Figueras Tutusaus

Escola Jacint Verdaguer
La Granada (Alt Penedès)

Matemáticas 1º de primaria II

Projecte d’activitats adreçat a primer d’educació primària sobre sumes i restes amb desenes. Al llarg del projecte es troben activitats de sumes, restes i resolució de problemes senzills. El projecte consta de dues parts:

  • Repàs
  • Activitats

Fet per : Juan Antonio Punzano Sirvent