Quina hora és?

Quina hora és, és un conjunt de 82 activitats per treballar els aspectes relacionats amb la mesura del temps; element integrant de la programació de matemàtiques del cicle mitjà d’educació primària.
L’activitat consisteix en una seqüència de tres paquets en els quals es desenvolupen de manera sistemàtica aspectes com: el rellotge, les seves parts, les unitats petites de mesura del temps, els diferents tipus de rellotges, la forma correcta de llegir l’hora en català, les diferents maneres d¿escriure l’hora (incloent-hi la forma matemàtica o digital) i una bateria de problemes específics sobre el tema.
Malgrat que el tema correspon específicament a l’ àrea de matemàtiques, s’ha volgut incidir especialment en els aspectes relacionats amb la llengua. La dificultat de la lectura correcta de l’hora en català, unit amb la potència del castellà, ha fet que es dediquin moltes activitats sobre aquests aspectes. S’ha treballat el vocabulari específic i, mitjançant les activitats d¿escriptura, s’ha volgut insistir sobre l’ortografia.